РЕФА Управление и оптимизация на производствените процеси
 
 
Българска стопанска камара и БИК Капиталов пазар ЕООД са официални представители на REFA за България от 1999 г.

Предстоящ базов курс по РЕФА

Уведомяваме ви, че предстоящия основен квалификационeн REFA-курс на тема:"Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси" ще се проведе, както следва:

Тема "Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси"
Дати: Курсът се провежда в два модула в гр. София.
Модул 1. Организация на работни системи и процеси
07.10 - 18.10.2024 г.
Модул 2. Управление на производствени данни
28.10. - 08.11.2024 г.

Всеки модул се състои от 80 учебни часа (8 учебни часа на ден по 45 минути)

Място на провеждане Център за международни срещи "Хелмут Бьоме", гр. София
Организатори БИК "Капиталов пазар" ЕООД (дъщерно дружество на БСК)
Лектори Висококвалифицирани и сертифицирани лектори и преподаватели от REFA /Германската асоциация за организация на труда и предприятията и фирмено развитие/.
Материали Пълен комплект оригинални учебни материали на REFA, преведени на български език, с общ обем от около 800 страници.
Сертификат Успешно издържалите заключителните изпити получават международно признат REFA-сертификат.
Цена Цената за един участник е 2200 лева, без включен ДДС. При записване до 31.05 получавате 5% намаление(2090 лева без включен ДДС).
Храна и нощувка За сметка на участниците

Заявка за участие в курса

Поради ограничения брой на местата и проявения предварителен интерес, записванията ще стават по реда на постъпване на заявките.

За допълнителна информация се обръщайте към нас на адрес:
София 1527, ул. Чаталджа 76, ет. 1, тел.(факс) 02/981-45-67.

 
© 1999-2024 БИК Капиталов пазар ЕООД със съдействието на REFA Bundesverband e.V.
България, София 1527, ул. Чаталджа 76, ет. 1, тел. 981-45-67, e-mail: bic@bia-bg.com
Общи условия за достъп до услугите, Политика за поверителност и защита на личните данни