REFA Bulgaria Professional Training
 
 
Българска стопанска камара и БИК Капиталов пазар ЕООД са официални представители на REFA за България от 1999 г.

До
БИК “Капиталов пазар” ЕООД
гр. София, ул. Алабин 16-20
тел. 980 10 90, 981 45 67 (факс)

Заявка за участие в REFA курс на тема:
"Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси"

С тази заявка потвърждавате интереса си към участие в следващия курс за фирмено управление
Фирма:
Булстат:
ИН по ДДС:
Град/адрес:
Телефон:
Факс:
E-mail:
С настоящата заявка потвърждаваме участието в курса на:
Име, презиме и фамилия:
Име на латиница:
Моля изпишете името и месторождението на участника
идентично с начина на изписване в неговия международен паспорт
Длъжност:
Длъжност на латиница:
Дата на раждане:
Месторождение:
Месторождение на латиница:
Бележки:
* Запознат съм с общите условия за достъп до услугите, предлагани от БИК Капиталов пазар ЕООД по организиране и провеждане на основни квалификационни РЕФА-курсове и провеждането на изпити за придобиване на РЕФА-сертификат в България
За защита от спам моля отговорете на следния въпрос:*
Въведете с цифри текущата година:
 
© 1999-2021 БИК Капиталов пазар ЕООД със съдействието на REFA Bundesverband e.V.
България, София 1527, ул. Чаталджа 76, ет. 1, тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail: bic@bia-bg.com
Общи условия за достъп до услугите, Политика за поверителност и защита на личните данни