REFA Bulgaria Professional Training
 
 
Българска стопанска камара и БИК Капиталов пазар ЕООД са официални представители на REFA за България от 1999 г.

REFA 2.0: Обучение на обучители
за оптимизация на работните процеси с лектори от REFA-Германия

Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес /БСК/ и БИК Капиталов пазар ЕООД /БИК/ набират кандидати за курс за обучение на преподаватели по методиката на REFA-Германия - REFA Basic training 2.0 (нова версия).

Курсът ще се проведе присъствено от германски лектори, с осигурен консекутивен превод на български език.

Изисквания към участниците: да притежават REFA-сертификат за успешно завършен основен квалификационен курс или да са настоящи REFA- преподаватели.

Обучението се организира и финансира от БСК и БИК - официални и изключителни представители на REFA за България.

Програма на обучението

Дати: 29.07.2019 - 02.08.2019
Seminar „Teaching and Learning“ and „Practical Application“
Продължителност: 5 дни
Участници: само кандидати за преподаватели

Дати: 12.08.2019 - 16.08.2019
Technical didactics seminar for the REFA Basic Training
Продължителност: 5 дни
Участници: кандидати за преподаватели и настоящи преподаватели

Дати: 17.08.2019 - 15.09.2019
Elaboration of a written qualification work
Подготовка на самостоятелна писмена квалификационна работа
Участници: само кандидати за преподаватели

Дати: 16.09.2019 - 17.09.2019
Qualification seminar /изпит/
Продължителност: 2 дни
Участници: само кандидати за преподаватели

Обучението ще се проведе в град София, в Центъра за международни срещи "Хелмут Бьоме", намиращ се на територията на ТУ - София. Центърът предоставя възможност за настаняване. Допълнителна информация за мястото на провеждане, можете да се получите в интернет на адрес: http://ibz.tu-sofia.org

За допълнителна информация да се свържете с нас на адрес:
София 1301, ул. Алабин 16-20,
тел.: 02/980 10 90, 02/981 45 67; +359 887852579,
e-mail: bic@bia-bg.com.

 
© 1999-2022 БИК Капиталов пазар ЕООД със съдействието на REFA Bundesverband e.V.
България, София 1527, ул. Чаталджа 76, ет. 1, тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail: bic@bia-bg.com
Общи условия за достъп до услугите, Политика за поверителност и защита на личните данни